forex trading logo
Banner

Banner
Home O nama O DSŽ
O nama

SASTANCI DEMOKRATSKE STRANKE ŽENA
ODRŽAVAJU SE SVAKI PRVI UTORAK U MJESECU OD 18,00-20,00 SATI U ZAGREBU, PROSENIKOVA 9, U PROSTORIJAMA MJESNE SAMOUPRAVE. NA SASTANKE POZIVAMO SVE ČLANOVE I SIMPATIZERE DEMORATSKE STRANKE ŽENA

Pobliže o lokaciji: Prostorije Mjesne samouprave nalaze se na velikom platou 150 m južno od Jarunskog placa – prolazi se ravno pored Privredne banke, a na istom platou je i popularna picerija EDO. Kada se dolazi tramvajem silazi se na stanici na Jarunu kod Crkve Sveta Mati Slobode koja je pored Crvenog križa, te se ide 100 m prema sjeveroistoku.

 

PREDSTAVLJAMO VAM IZBORNI PROGRAM DEMOKRATSKE STRANKE ŽENA

PLAN KONTRA “KUKU-LELE, KOKO-DA”

Smanjenje troškova upravljanja državom

- Skresati troškove upravljanja državom na svim nivoima (državna uprava, županije, gradovi,općine).

- smanjenje broja županija za 50% /uvesti kriterij regija=županija,
- smanjenje broja općina za 50%-po kriteriju samofinanciranja, kompaktnosti
i samo iznimno kriteriju posebnog državnog interesa,
- reorganizacija ministarstava- ministarstva u funkciji razvoja gospodarstva,
- preispitati: broj, troškove i funkcionalnost diplomatskih predstavništava, /diplomatska predstavništva u prvom redu gospodarska predstavništva/
Za sve one koji bi zbog preustroja državne uprave, ostali bez posla, osnovat će se strogo namjenski fond za zapošljavanje u prizvodnom gospodarstvu i uslužnim djelatnostima, odnosno za pokretanje vlastitih poslova.
Za pokretanje vlastitih poslova će im biti dodjeljeni svi  neiskorišteni poslovni prostori u vlasnštvu države i lokalne samouprave i to na pet godina za 1 kunu.
Također će se zainteresiranima dati u zakup poljoprivredno zemljište i pomorska dobra na pet godina za 1 kunu.
Takvi novi poduzetnici će plaćati sve obveze s naslova poslovanja umanjene za 50 % na rok od 5 godina.

Konačno rješenje za pljačkašku privatizaciju i ratno profiterstvo

- Opljačkani novac u ratnom profiterstvu privatizaciji vratiti hrvatskom narodu

Kako?
Svi koji su sudjelovali u  privatizaciji , te “kupili” državnu imovinu po nesrazmjerno niskim cijenama moraju:
- 30% svoje ukupne imovine investirati u proizvodno gospodarstvo u roku od dvije godine, s time što se vlasništvo novih poduzeća dijeli po načelu 1/3 investitoru, 1/3 državi, 1/3 zaposlenim radnicima u tom poduzeću.
ili
- 30% poreza na ukupnu imovinu i to na dvije godine po 15% godišnje.
- Nakon vraćanja dijela imovine na navedeni način, proglasiti opću amnestiju za  sve one koji se uključe, da na ovakav način bar djelomično vrate što su koristeći se izvanrednom okolnostima “uzeli” od svih građana RH.
- Svima ostalima koji na navedeni način ne žele sudjelovati u obnovi države, a utvrdi se da su sudjelovali u nezakonitoj privatizaciji, oduzeti svu nezakonito stečenu imovinu i u neovisnom i pravičnom kaznenom postupku odrediti najooštrije sankcije.
- Izvršiti reviziju menadžerskih kredita i svi oni koji nisu vratili kredite vlastitim novcem, moraju taj iznos kredita uplatiti u fond za razvoj i obnovu gospodarstva.
- Za ratne profitere nema milosti, oduzeti im svu nezakonito stečenu imovinu i u neovisnom i pravičnom kaznenom postupku odrediti najooštrije sankcije.
- Raščistiti do kraja afere pljačke i prodaje hrvatskih banaka, a nezakonito prodane banke po potrebi i nacionalizirati.
- Sav prikupljeni novac iz ovog poreza i oduzete imovine usmjeriti strogo namjenski u razvoj i obnovu proizvodnog gospodarstva.

Obnova i razvoj gospodarstvo

Ravnomjeran gospodarski razvoj i racionalno poslovanje i
gospodarenje u cijeloj državi

- Izvršiti reviziju poslovanja, preustroj i racionalizaciju poslovanja u svim javnim poduzećima i ustanovama - depolitizirati javna poduzeća i ustanove, jedini kriterij za vođenje poslovanja mora postati uspješnost poslovanja  /sadašnje poslovanje jedan od najvećih utega za potapanje države/
- Zaustaviti i odgoditi sve neproduktivne i neefikasne javne investicije, koje samo stvaraju dodatni trošak državi, a ne utječu na rast zaposlenosti i rast BDP-a.
- Osnovati jednu jaku hrvatsku nacionalnu banku za financijsko
praćenje razvoja hrvatskog gospodarstva /npr. dokapitalizirati i financijski ojačati Hrvatsku poštansku banku/.
- Poticanje razvoja poljoprivrede-osobito proizvodnju zdrave hrane-
organiziranje plasmana kroz turizam, povezivanje i organiziranje malih proizvođača kroz zadrugarstvo, pokrenuti velike projekte za navodnjavanje kanal Dunav Sava i proširenje cjelokupnog sustava navodnjavanja, izgradnja sustava za obranu od poplava.
- Razvoj turizma-povećanjem ponude izvan sezone, te organiziranje
gospodarskih aktivnosti u turističkim krajevima izvan sezone,
razvoj medicinsko-rehabilitacijskog turizma, razvoj kontinentalnog turizma.
- Slobodne poduzetničke zone u svakom mjestu.
/poticajne mjere za više žena poduzetnica i razvoj gospodarskih aktivnosti za veću zaposlenost svih-osobito žena/.
- Stimulirati stvaranje novih hrvatskih proizvoda/brandova/.
- Stimulirati razvoj i otvaranje novih radnih mjesta u prehrambenoj i drvnoj industriji / u kojima bismo mogli biti konkurentni/
- Donijeti monetarne i druge mjere za podsticanje izvoza.
- Sve pravne osobe koje ne posluju, tzv. fikus firme brisati iz registra po skraćenom postupku.
- U poduzećima koja su dužna državi velike iznose za poreze i doprinose, država za te iznose ili u nagodbi sa vlasnikom u nekom drugom udjelu ulazi u vlasničku strukturu, ako ta poduzeća imaju izgleda da opstanu na tržištu.
- Za poduzeća koja imaju mogućnost isplatiti dug za poreze i doprinose u obrcima, omogućiti obročno plaćanje.
- Značajno smanjiti porezne i druge obveze za investiranje u obnovljive izvore energije, te uvesti poticaje za korištenje tih vrsta energije /iskorištavanje vjetra, sunca, vode, bioenergenata i drugo/.
- U svim strateškim djelatnostima od nacionalnog interesa, kao što su energetika, telekomunikacije, nafta, plin, šume, vodoopskrba, željeznica, zračni promet i drugo, osigurati vlasništvo države najmanje 55%.
- U preostalu privatizaciju uključiti radnike/radničko dioničarstvo/
i jedinice lokalne samouprave.

Mirovinsko osiguranje

 

- Izvršiti korjenitu mirovinsku reformu, na način da se iz mirovinskog fonda ne mogu crpiti nikakve povlastice/ ukinuti saborske i sve druge vrste povlaštenih mirovina.
- Mirovine moraju biti ovisne prije svega o visini i dužini uplate u mirovinski fond, uz primjenu načela solidarnosti prema invalidima i drugim socijalno ugroženim skupinama.
- Treba izvršiti i međugeneracijsku harmonizaciju visine mirovina, tako da mirovina bude što manje ovisna o vremenu kada se stječe pravo na mirovinu, već kriterij mora biti prije svega iznos i dužina uplata u mirovinski fond.
- Iz mirovinskog fonda izmjestiti sve one koji tu ne pripadaju, te ih premjestiti u državni socijalni fond / pa neka im država isplaćuje sukladno svojoj ekonomskoj snazi./
- Stimulativni umjesto penalizirajućeg sustava odlaska u miovinu i to:
- Žene i muškarci stječu uvjete za “punu starosnu mirovinu sa 65 godina životne dobi i 20 godina staža ili 63 godine života i  37 godina staža s tim da ako produže do 65 godina života mirovina im se povećava za 15 %.
- Žene i muškarci stječu uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža i tada im se ostvarena mirovina mirovina povećava za 10%, s tim što mogu otići u prijevremenu mirovinu i sa 58 godina života i 33 godine staža i tada ostvaruju samo svoju obračunatu mirovinu bez povećanja postotka.
- Ukinuti mirovinske stupove i ostati na samo jednom mirovinskom stupu uz uvođenje posebnog dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.
- Rast mirovina usklađivati kombinacijom porasta BDP- a i porasta troškova života.

Zdravstveno osiguranje i socijalna skrb

- Završiti izgradnju sveučilišne bolnice u Zagrebu s rehabilitacijskim i rekreacijskim centrom, nabaviti najsuvremeniju opremu i izvršiti koncentraciju i specijalizaciju liječnika i drugog osoblja, za potrebe cijele Hrvatske, te pružanje medicinskih usluga i za širu regiju izvan granica RH .
- Reorganizacija i racionalizacija zdravstva - u suradnji s turističkim destinacijama, razraditi program produženja turističke sezone uz ponudu medicinsko, rehabilitacijskih i sportsko rekreacijskih usluga.
- Izvršiti reviziju svih socijalnih davanja/dati onima kojima je potrebno,
a oduzeti onima koji dobivaju pomoć temeljem raznih makinacija/.
- Društvena skrb o invalidima i starijim osobama /nitko ne smije ostati prepušten sam sebi uz uključivanje sve više volonterskog rada/.

Radno zakonodavstvo

 

- Rad na određeno vrijeme najduže do jedne godine.
- Otpremnina najmanje jedna polovina bruto plaće po godini radnog staža
kod istog poslodavca, povećanje maksimuma otpremnine sa 6 na 10  bruto plaća.
- Najstrože kazne za neplaćanje prekovremenog rada i rada nedjeljom, te plaćanje na crno izvan plaće.
- Zabraniti isplate plaća bez uplate doprinosa i poreza.
- U slučaju da iz opravdanih razloga radni spor u prvom stupnju ne završi za 6 mjeseci ili u drugom stupnju za 6 mjeseci, bez krivnje tužitelja /radnika/
država je dužna  platiti radniku naknadu u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna ovisno o dužini trajanja spora.

Obvezni odnosi i ovrhe

 

- Izmjenama zakona pojačati zaštitu jamaca od neodgovornih dužnika i banaka.
- Ovrhe prema građanima bi se mogle provoditi /osim za uzdržavanje/ samo do jedne trećine ukupnih primanja ovršenika/.

Graditeljstvo:

- Nacionalnom strategijom gospodarenja prostorom-zaustaviti građevinske i druge lobije povezane s lokalnim mafijama u devastaciji, betonizaciji i uništavanju dragocjenog hrvatskog prostora.
- Pojednostaviti postupke za dobivanje dozvola za gradnju.

Promet:

- Oduzimanjem vozačkih dozvola i pooštrenjem kazni očistiti vozače
“kamikaze” s naših ulica, jer ugrožavaju kako svoje živote tako i
živote drugih sudionika u prometu.
- Smanjiti cestarine na autocestama izvan turističke sezone.
- Optimalizacija dinamike izgradnje autocesta.
- Ubrzati modernizaciju željeznice i izgradnja strateških željezničkih pruga, prioritetno nizinska pruga prema luci u Rijeci.

Znanost i obrazovanje

 

- Veća briga o odgoju i obrazovanju mladih – besplatno obrazovanje mladih ako redovito izvršavaju svoje obveze.
- Stimulirati mlade na upis fakulteta prirodnih/tehničkih znanosti.
- Besplatno dopunsko obrazovanje starijih.
- Znanost i obrazovanje – temelj gospodarskog i društvenog razvoja
/bolja organizacija, veća izdvajanja za znanost i obrazovanje/.

Vojska i branitelji

 

- Potpuna profesionalizacija i depolitizacija vojske.
- Revizija registra branitelja i povlastica.
- Revizija svih vojnih činova / činovi u vojsci mogu se stjecati samo kroz stručno osposobljavanje i/ili sudjelovanje u ratu u vojnim borbenim postrojbama, a ne na temelju podobnosti ili političke pripadnosti/
- Osnovati fond za zapošljavanje i radno reaktiviranje branitelja, stimulirati osnivanje i razvoj braniteljskih zadruga /svi sposobni branitelji, pa čak i mlađe osobe koje su umirovljene trebaju se uključiti u razvoj društva i svojim radom doprinjeti svome blagostanju i blagostanju države, jer država se brani svojim životom, ali i svojim radom.
Akcija će se odvijati pod sloganom DOSTA NAM JE PTSP-ia HOĆEMO RADA

Pravna država i bitka protiv pljačke i korupcije:

- Sudstvo, policiju i upravu depolitizirati i očistiti od nesposobnih i korumpiranih pojedinaca.
- Za predsjednike sudova imenovati vrhunske menedžere/sposobne, a ne podobne/.
- Ujednačavanjem sudske prakse, edukacijom sudaca, izmjenama postupovnih zakona i poboljšanjem komunikacije među sudovima različitih stupnjeva, osigurati efikasniji rad sudova.
- Zakonski utvrditi primjerene rokove za rješavanje sporova pred sudovima i postupaka pred upravnim organima, te visinu naknade oštećenim strankama,
ako sudovi i uprava ne postupaju u skladu s propisanim rokovima.
- Srediti katastrofalno stanje u zemljišnim knjigama i katastru, te u roku od dvije godine srediti vlasničke odnose i stanje cjelokupnog vlasništva u državi.
- Konačno utvrditi valjane i legitimne biračke spiskove umjesto nelegalnih /kriminalnih/, te donijeti novi zakon o prebivalištu.
- Od političkih elita uzurpirani Zakon o referndumu vratiti građanim kako bi mogli neposredno odlučivati/ to im je pravo ukradeno/ odnosno donijeti novi Zakon o referendumu, te nove Zakone o lokalnoj samoupravi, te izboru i ovlastima gradonačelnika.
- Do krajnjih granica pojednostaviti postupke za strane investicije, pogotovo one koje se odnose na ulaganja u proizvodno gospodarstvo.
- Uvesti besplatnu pravnu pomoć za siromašnije građane, te smanjiti sudske i javnobilježničke pristojbe, a također i odvjetničke tarife.
- U Općinskim sudovima osnovati posebne specijalizirane odjele za
sporove iz radnog odnosa.

Porezi, doprinosi i ostala parafiskalna davanja:

- Poreznom politikom stimulirati reinvestiranje dobiti/profita/ u hrvatsko gospodarstvo, a destimulirati iznošenje ostvarenog profita iz Hrvatske.
- PDV smanjiti na 20%.
- Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje smanjiti za 20%.
- Ukinuti doprinos za Hrvatsku gospodarsku komoru /uvesti načelo dobrovoljnosti članstva/
- Ukinuti ili smanjiti niz drugih parafiskalnih davanja.
- Ukinuti pretplatu za HRT /zbog cenzure u tom “javnom” mediju/ te izmjeniti sve propise koji reguliraju ovaj i druge javne medije, kako bi postali istinski javni medij i funkcionirali bez cenzure, te u intresu pretplatnika/dioničara/,a tek nakon toga razmišljati o eventualnoj pretplati.
- Izvršiti reviziju svih ugovora koje je sklopila država sa raznim organizacijama, udrugama, ustanovama i crkvom, te uskladiti izdvajanja za te namjene sukladno financijskom stanju države.
- Uvesti poseban porez za “ekstra profit” na dobit banaka na način da ako u Hrvatskoj imaju kamatnu stopu iznad prosječne kamate u EU za iste kredite, za
- svaki   kamatni postotak iznad EU prosjeka, povećanje poreza na dobit banaka u iznosu od 5%.
- Povećati iznos osobnog /neoprezivog/odbitka kod poreza iz dohotka, te povećati koeficijente neoporezivih osobnih odbitaka za djecu/ jedna od efikasnih mjera natalitene politike – HOĆEMO HRVATSKU MLADIH LJUDI/
- Uvođenje poreza na kapitalnu dobit, a osobito na špekulantsku kapitalnu dobit.
- Uvođenenje poreza na dividende – samo za krupne dioničare.
- Uvođenje poreza na kamatu ostvarenu u većem iznosu od 5.000,00 kuna goišnje.

Integracija u EU /JOŠ NE u EU/

- Hrvatska nakon što je u dvadeset godina opustošena i opljačkan od gotovo istih vladajućih struktura i bačena na koljena nije još spremna za ulazak u EU.
- EU kako je danas organizirana predstavlja bastion za zaštitu interesu krupnog kapitala, bankarskih lobija i multinacionalnih kompanija, uz potpuno zanemarivanje socijalne komponente ukupnog civilizacijskog razvoja.
- Kada su nas na silu bez referenduma uključili u NATO obećavali su kako će to pokrenuti investicije i otvaranje radnih mjesta, a od toga naravno nije se ništa dogodilo, jedino su otvorili radna mjesta za naše mladiće da gube živote po Afganistanskim gudurama, za interese krupnog kapitala.
- Ulaskom u EU će se podići cijene i narušiti standard građana, jer će se ukinuti nulte porezne stope za mnoge osnovne životne proizvode, a plaće i mirovine će ostati iste ili će biti smanjene.
- Da u EU ne cvjetaju ruže, već naprotiv vlada strukturna organizacijska i financijska kriza dokaz su Grčka, Španjolska,  Irska, Italija, a blagodati EU se ne osjećaju niti u Mađarskoj, Bugarskoj , Sloveniji i drugim novointegriranim zemljama.
- EU, dakle predstoji totalni preustroj od vladavine krupnog kapitala i burzovnih mešetara, do uspostave harmoničnog odnosa između poduzetnika i radnika.
- Ulaskom u EU pod ovim uvjetima biti će ugroženi hrvatski vitalni nacionalni interesi, kao što su poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija, jer dolazi do niza ograničenja /od zabrane sadnje vinograda do zatvaranja šećerana i niza drugih ograničenja.
- Ulaskom u EU biti će ugroženo naše more i pomorska dobra, jer ćemo naše more jeno od najvećih nacionalnih blaga moći koristiti građani EU pod istim uvjetima kao i građani Hrvatske.
- Ulaskom u EU također će građanima EU pod jednakim uvjetima biti dostupna naša druga nacionalna blaga, kao što su voda, šume, poljoprivredna zemljišta, otoci, energetski potencijali i drugo.
- Hrvatska trenutno niti nema konkurentne proizvode za zahtjevno EU tržište, tako da nam otvaranje toga tržišta i ne znači nešto bitno, Hrvatska jednostavno mora imati i šire tržište od EU.
- Pitanje EU fondova, je također prenapuhano, jer hrvatski građani nisu još dovoljno informirani niti educirani za ponudu takvih projekata kojima bi mogli aplicirati sredstva iz tih fondova, a dokaz tome je da smo i do sada tek minimalno iskorištavali sredstva iz predpristupnog fonda.
Na današnjem nivou organiziranosti države, needuciranosti građana, nerješenih vlasničkih odnosa i drugo, građani Hrvatske neće iskoristiti fondove EU niti u visini uplaćene članarine za članstvo u EU.
Predlažemo stoga da članarinu koju bi trebali plaćati za EU namjenimo za razvoj hrvatskog gospodarstva i stavaranje novih hrvatskih proizvoda.
- Priča o otvaranju tržišta radne snage ne drži vodu, jer to je isto što i otvaranje hrvatskog tržišta stranim trgovačkim lancima, naša jedina perspektiva je razvoj gospodarstva i zapošljavanje naših građana u Hrvatskoj /ne želimo izvoziti i raseljavati hrvatske građane umjesto hrvatskih proizvoda/.
- Konačno Hrvatska se odriče svog 100% suvereniteta i prihvaća suverenitet u EU od 1%.
- Zaključno: Hrvatska svojim vlastitim snagama mora iz puzećeg položaja, stati na vlastite noge, a kada budemo na vlastitim nogama, tek tada će građani moći trezveno razmisliti i svojom slobodnom voljom odlučiti jesmo li za EU ili ćemo putem Švicarske.

Realizacijom ovog programa dolazimo do postavljenog cilja:

Ravnopravnosti -  društvenog sklada i blagostanja, zdravlja i
duhovne obnove društva.

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Sastanci DSŽ dsz 1020
 

Banner

Powered by Joomla! / Biblija / AFA alge / Zagrepčani / Umjetnici / Knjige za djecu / 100% besplatni oglasnik / Portal za pisce / Portal za knjižničare / Portal za sve i svakoga